Polscy studenci - umowa o wpółpracę

Uwaga: dotyczy tylko uczestników stacjonarnych!

Gdy nie jest potrzebna oficjalna umowa z uczelnią, szkoła PPSS odbywa się na podstawie dwustronnej umowy o współpracy zawieranej pomiędzy studentem a IFJ PAN. Umowa jest konieczna w celu otrzymania przepustki na teren Instytutu

Instrukcja:

 • formularz najlepiej wypełnić korzystając z poniższego generatora; w przypadku problemów z generacją należy skorzystać z formularza dostępnego w pdf (link) i wypełnić go (czytelnie!) ręcznie,
 • nie należy wypełniać pola "data" - zostanie ono uzupełnione gdy umowa zostanie podpisana przez IFJ PAN,
 • wypełnioną i podpisaną umowę należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres:
  dr Marzena Mitura-Nowak
  Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  ul. Radzikowskiego 152
  31-342 Kraków
 • umowa powinna zostać przesłana przed rozpoczęciem praktyk.

 • Required data: