Polscy studenci - umowa o praktyki

Uwaga: dotyczy uczestników stacjonarnych oraz zdalnych!

W celu zaliczenia praktyk jako zajęć obowiązkowych, większość uczelni wymaga podpisania umowy z IFJ PAN.

Formularz przygotowany przez nasz Instytut (preferowana metoda)

Instrukcja:

Dane:

Formularz z uczelni

Dane, które są przeważnie potrzebne do zawarcia umowy z uczelnią (wzór z uczelni)